تعویض کاتتر یا سوند مثانه Foley

43,200تومان
  • کد محصول: خدمات پرستاری
  • وضعیت قابل ارائه

) شامل هزینه هاي مصرفی، سوند فولی و ست ارائه خدمت)

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید