شرایط عضویت

2-1 کاربران با ثبت نام در همراز و همچنین با هر بار استفاده از خدمات همراز می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری شرکت در ارائه خدمات همراز را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن را پذیرفته‌اند، همچنین از آنجائیکه این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییراتی داشته باشد، لذا استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن همراز به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن می باشد.
2-2
برای استفاده از خدمات همراز لازم است که هر کاربر سرویس گیرنده اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند، می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات همراز کاربر مذکور می بایست علاوه بر ثبت شماره تلفن همراه خود در ابتدا، نام، نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ دقیق تولد خود را وارد نماید.
2-3
کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کند و مسئولیت عدم صحت اطلاعات اعلام شده با شخص کاربر می‌باشد، لذا در صورت اثبات عدم درج اطلاعات صحیح، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.
2-4
هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر سرویس گیرنده یا کاربر سرویس دهنده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
2-5
مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به همراز انجام می‌شود به عهدۀ کاربران است. لذا مسئولیت سرویس گیرندگان غیر از کاربر که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات همراز استفاده می‌نمایند، کاملا با خود کاربر سرویس گیرنده می‌باشد.
2-6
مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به شکل مقتضی به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود بعهدۀ وی خواهد بود.
2-7
کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات همراز متوجه مدیران مشتریان سازمانی مذکور خواهد بود.
2-8
شرکت ممکن است با توجه به سیاست ها از کاربر سرویس گیرنده برای استفاده از خدمات، علاوه بر درخواست احراز هویت شخصی و تخصصی که در ابتدا انجام داده است، درخواست بروز رسانی اطلاعات کند، در چنین شرایطی اگر کاربر سرویس گیرنده همراز اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر سرویس گیرنده خودداری نماید.
2-9
ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر مذکور خودداری نماید.

کاربر سرویس گیرنده متعهد می‌شود در صورت وجود هر نوع حساسیت دارویی یا شرایط خاص جسمی و حرکتی و امثال آن برای خود و یا افراد زیر مجموعه خود در اپلیکیشن، موضوع را در قسمت توضیحات درخواست به کاربر سرویس دهنده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه بر عهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.
3-2
کاربران همراز با استفاده از خدمات اپلیکیشن برای سرویس گیرندگان، می‌پذیرند و به طور قانونی موظف می‌باشند که از همراز برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.
3-3
کاربر سرویس گیرنده متعهد است در صورت داشتن حیوانات خانگی از قبیل سگ و گربه در محل درخواست سرویس، موضوع را در قسمت توضیحات درخواست به کاربر سرویس دهنده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه برعهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.
3-4
کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات همراز به صورتی که به همراز یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند، استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سؤاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات همراز در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
3-5
کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا ارسال ها و اعلانات بلادرنگ (Push Notifications) به عنوان راه ارتباطی با ایشان استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها در صورت امکان قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
3-6
شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر سرویس گیرنده ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، درصدی از هزینه خدمات کاهش یابد یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن همراز اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر سرویس گیرنده حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
3-7
کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدهای قید شده در بند 3-6 را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند (حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
3-8
کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات همراز قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
3-9
کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه برای دریافت خدمات همراز به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر سرویس گیرنده دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تأثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین در صورتیکه شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
3-10
مسئولیت تأمین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات همراز به عهدۀ کاربران است.
3-11
کاربران سرویس دهنده و سرویس گیرنده متعهد می‌شوند پس از اتمام فرآیند سرویس از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از اپلیکیشن همراز کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ و بهره برداری نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات این چنین در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر خارج از فضای اپلیکیشن نیز مغایر با قوانین همراز خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول فرآیند ارائه خدمت، فقط در شرایط ضروری از این اطلاعات استفاده کنند. استفادۀ کاربران از اطلاعات مذکور باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد و در هر صورت این اطلاعات به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع می باشد.
3-12
با استفاده از خدمات همراز کاربران می‌پذیرند که در حین فرآیند ارائه خدمت، همراز را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران بدون اطلاع شرکت خودداری کنند.
3-13
تمامی کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از همراز هستند.
3-14
کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی همراز را به طور کامل و دقیق مطالعه کرده و این متن مورد قبول و پذیرش ایشان است.
3-15-
کاربران می‌پذیرند که اپلیکیشن همراز نه به عنوان خدمات سلامت در زمینه های پزشکی/ پیراپزشکی/ بالینی بلکه تنها به عنوان بستری است که ارتباط بین سرویس گیرندهان و ارائه کنندگان سرویس را جهت توافق بر ارائه یک خدمت فراهم می‌کند. در خدمات همراز کاربر سرویس دهنده مختار است پس از پذیرش شرایط و مقررات همکاری با شرکت، یک درخواست را طبق ضوابط بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر سرویس گیرنده مختار است پس از ارسال درخواست و مشخص شدن سرویس دهنده و قبل از آغاز عزیمت سرویس دهنده به محل، درخواست خود را ادامه داده و یا لغو نماید. لذا هر اقدامی که سرویس گیرنده با سرویس دهنده انجام می‌دهد به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده در نظر گرفته می شود.
3-16
خدمات همراز ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که همراز کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و همراز مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
3-17
از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر سرویس گیرنده، سرویس گیرنده و یا سرویس گیرندگانی به غیر از کاربر سرویس گیرنده از خدمات همراز استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر سرویس دهنده و شرکت متوجه کاربر سرویس گیرنده می‌باشد.
3-18
کاربر سرویس گیرنده متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود یا فردی مورد تأیید و دارای سن بالای 18 سال درخواستی ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه برعهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.